Onderwijs en ontwikkeling

Het is belangrijk om kennis te delen en fijn om samen te werken. Contact met elkaar geeft verbinding en betrokkenheid. 

Doe iets


Lesmateriaal

Educatieve materialen ontwikkelen, of dat nu voor het onderwijs, voor voorlichting, op print of digitaal is, het is altijd weer een uitdaging, creatief proces en ontzettend leuk om te doen. Met het boek hierboven is alles begonnen, 1991, de methode Kontakt voor het vak verzorging van Wolters Noordhoff (Nu Noordhoff uitgeverij).   Lees meer

Competentie-coaching

Competentiecoaching richt zich op één of enkele competenties waar je doelgericht aan werkt. Voorbeelden zijn: samenwerken, zelfvertrouwen ontwikkelen, presenteren, overtuigingskracht, grenzen stellen, conflicten hanteren, omgaan met weerstand, klantgerichtheid en communicatie. Lees verder

Geven van lessen, lezingen en workshops

Voor groepen staan, mensen boeien met en betrekken bij interessante onderwerpen zoals de geschiedenis van mozaïek, de waarde van levensboeken of welk maatschappelijk onderwerp dan ook, is iets wat ik erg leuk vind en mij graag voor inzet.  Meer hierover

Websites en e-learning

Ik ontwikkel al jaren veel verschillende educatieve materialen. Van lessenseries, folders, brochures en websites, e-learning tot het realiseren van van films, videoseries, en handleidingen over uiteenlopende onderwerpen. Lees verder

Lesmateriaal

Lesmateriaal moet boeiend zijn, een uitdaging bieden en aansluiten bij de doelgroep. Dat vind ik het leuke aan lesmateriaal maken, creatieve manieren vinden om de leerlingen bij de les te houden. Ook is het natuurlijk belangrijk om op de hoogte te zijn van onderwijskundige ontwikkelingen, dat je weet wat je wilt bereiken, dat je een visie hebt en kennis op het gebied van didactiek, leerdoelen en eindtermen.

Aan het maken van educatief materiaal gaat een heel proces vooraf. Ideeën verzamelen, analyses maken van de doelgroep, behoeftepeilingen, brainstormen, ideeën toetsen, keuzes maken tussen onderwerpen en manieren van uitwerken en structuur bepalen. Wil je materiaal maken en heb je hulp nodig? 

Neem contact op

Competentiecoaching

Competentiecoaching richt zich op één of enkele competenties waar  je doelgericht mee aan de slag gaat om je prettiger te voelen, je succesvoller te laten worden en om meer voldoening uit je werk te halen. Je verhoogt je persoonlijke effectiviteit in directe relatie tot je werk en staat stil bij de dingen die goed en die minder goed gaan. Startpunt zijn je drijfveren, eigenschappen, normen en waarden. Op basis van je doelen wordt een verbeterplan opgesteld. Daarin komt aan de orde  ‘wat’ je wilt verbeteren en ook ‘hoe’ we dit gaan aanpakken. 

Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer 1 à anderhalf uur en kan fysiek of online plaatsvinden. Het is kosteloos. Tijdens dit gesprek ervaar je of er een klik is. Als je je prettig voelt, kun je jezelf makkelijker openstellen voor verandering. In dit gesprek wordt ook geformuleerd waar je tegenaan loopt en wat je wil bereiken zoals doelen gebaseerd op de SMART-criteria: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Er wordt gesproken over je huidige situatie en wat is er nodig is om je doelen te behalen? Een traject als dit is altijd maatwerk. Meer weten? Contact

Geven van lessen, lezingen en workshops

Ik vind het fijn om mijn kennis te delen en op die manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen die dat willen. Interactie is daarbij voor mij belangrijk. Ik merk aan de mensen in de groep of de bijeenkomst goed gaat, of er contact is en zij merken dat aan mij. Het is leuk als een groep betrokken en enthousiast is. 

Positieve kanten benoemen en aandacht geven vind ik belangrijk als ik les geef. Ik vind lesgeven een creatieve uitdaging; om leuke en interessante inhoud te bedenken met aansprekende werkvormen, die goed aansluiten bij de groep. Om mensen te verbazen en verassen, een prettige sfeer te scheppen, gastvrouw te zijn, met ruimte voor een grapje. Humor en relativeren speelt daarbij een rol. 

Voor het uitvoeren van lessen, lezingen, workshops en trainingen ben ik soms de organisator, soms een voorbeeld en dan weer een luisterend oor. Ik hoop door mijn lessen andere mensen te inspireren en voorwaarden te scheppen voor mensen om elkaar te kunnen inspireren.  

Ontwikkeling websites

Het wordt steeds gemakkelijker om een website te maken. Dat schept kansen! Je kunt het tegenwoordig met de software van nu al snel zelf. Op zich biedt dat kansen. Jij bent immers degene die zelf het beste weet wat je wil, wat je wilt uitdragen of misschien kopen of waar je een ander over wilt informeren. Zorg er in ieder geval voor als je een website laat maken dat je hem simpel zelf kunt bijhouden en niet voor elk wissewasje naar de bouwer moet. Ik werk met software die prachtige resultaten geeft en die toch gemakkelijk te onderhouden is. Website laten maken? Neem gerust contact op. 

E-learning

E-learning is als een puzzel waarin verschillende onderdelen een samenhangend geheel vormen. Deze zijn onder meer; van idee tot concept, adviseren, uitvoeren, schrijven, begeleiden productieproces, implementeren en projectleiding. Ik werk graag samen met andere specialisten. Er zijn verschillende definities van e-learning te vinden, ik gebruik: 'Een e-learning is een aanbod van leerelementen, leeractiviteiten en leersituaties, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Op deze manier leer je met behulp van informatie- en communicatietechnologie, van de medecursisten en van de docenten'.

Blended learning 

Je kunt er voor kiezen dat de cursist  een e-learning onafhankelijk van tijd en plaats in eigen tijd en tempo kan volgen. De ervaring is dat de cursist vroegtijdig stopt en de elearning niet afmaakt. Dit stelt dudshoge eisen aan de implementatie. Je kunt aan een e-learning ‘face-tot-face’ momenten koppelen, of digitaal coachen en bijeenkomsten die begeleid worden door een docent of trainer. De begeleider kan onderdelen van de e-learning voorbereiden en nabespreken. Dit heet blended learning.

E-learning Award 

Samen met mijn collega Boukje wonnen wij de allereerste Nederlandse e-learning award met ons programma 'De gezonde school en genotmiddelen'. Volgens de jury waren wij er in geslaagd om technologie op een effectieve manier in te zetten voor een complex onderwerp, namelijk gedragsverandering op een manier die goed aan blijkt te sluiten bij de doelgroep van het aanbod. Lees verder 

Benut je kansen, maak een mooie website, webshop of

e-learningaanbod. Makkelijk en betaalbaar.

 

Samenwerking

Ik werk graag samen met andere partijen. Ik vind de spreuk hiernaast zo mooi, je kan inderdaad in je eentje vaak heel snel, maar hoe mooi is het als je samen met anderen kan gaan en door wederzijdse feedback, open staan voor anderen, kom je zeker verder! Daarom werk ik graag samen met de organisatie SharingTo, zij gelooft in delen, in de kracht van het individu in samenwerking met anderen. Ik ben blij dat ik hieraan kan bijdragen.          

Naar SharingTo